İslami İlimler Kampı

 

İslami İlimlerden Mana Ne ?

İslâmî ilimlerden mana ne? İslâmî ilimler çatısı altındaki literatüre ne kadar hâkimiz? Gelenekte İslâmî ilimlerin rolü nedir? Fıkıh ’tan Hadis’e, Tefsir metinlerinden, Tasavvuf geleneğine, Kelam ilminin gayesinden, Arap dili ve belagatinin imkânlarına kadar,  müstakil alanlarda yapacağımız programlar ile bu sorulara farklı yönleri ile yanıt arayacağız. Aynı zamanda tevarüs ettiğimiz bu ilmî geleneğin imkânlarını görmeye çalışacak hem de külli bir İslâmî ilimler anlayışı kazanmaya adım atmış olacağız. İlimin değerini, Kur’an ve Sünnete uygun şekilde kavranmasına yardımcı olurken aynı zamanda hocalarımızın bu yolculuktaki önemli tecrübelerinden istifade etmiş olacağız.

Oturum Başlıkları ve Konuşmacılar:

1. Oturum

İlim Yolculuğunda Gençlere Nasihatler / Prof. Dr. Kemal YILDIZ (Marmara Üni. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

2. Oturum

İslami İlimler Tahsilinde Tasavvuf Neyimize Gerek? / Arş. Gör. Abdurrahman Mıhçıoğlu (FSM Üni. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

3. Oturum

Maturidilik ve Kelam Geleneği / Melikşah Sezen (Araştırmacı Yazar)

4. Oturum

Güncel Fıkıh Meseleleri Nasıl Değerlendirilir? / Dr. Hüseyin Okur (Kocaeli Üni. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

 

BAŞVURU FORMU